CÁC DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT TẠI TRUNG TÂM

HẠNG B11
Học xe số tự động

Học phí cố định

Thời gian học: 77 ngày

 • Xe đưa đón học viên
 • Xe mới sản xuất 2018
 • Hỗ trợ phần mềm học lý thuyết
 • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ nhanh nhất.
 • Thời gian học linh hoạt
 • Sân tập thuận tiện gần nhà học viên.
* Cam kết không phát sinh chi phí
HẠNG B2
Học xe số sàn

Học phí cố định

Thời gian học: 93 ngày

 • Xe đưa đón học viên
 • Xe mới sản xuất 2018
 • Hỗ trợ phần mềm học lý thuyết
 • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ nhanh nhất.
 • Thời gian học linh hoạt
 • Sân tập thuận tiện gần nhà học viên.
* Cam kết không phát sinh chi phí
HẠNG C
Lái xe tải >3,5 tấn

Học phí cố định

Thời gian học: 140 ngày

 • Xe mới sản xuất 2018
 • Hỗ trợ phần mềm học lý thuyết
 • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ nhanh nhất.
 • Thời gian học linh hoạt
 • Sân tập thuận tiện gần nhà học viên.
* Cam kết không phát sinh chi phí