Các khóa học

Mô tô hai bánh hạng: A1

Mô tô hai bánh hạng: A1

Hạng A1 cấp cho: - Người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3;- Người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.      2. Điều kiện người học lái xe Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc …

Ô Tô con số tự động hạng: B11

Ô Tô con số tự động hạng: B11

1. Hạng B11 số tự động cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây: Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; 2. Điều kiện người học lái xe …

Ô tô con hạng: B2

Ô tô con hạng: B2

1. Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây: a) Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; b) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1. 2. Điều kiện người học lái xe Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang …

Ô tô tải hạng: C

Ô tô tải hạng: C

Hạng C cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây: - Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên; - Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên; - Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, …

Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi hạng: D

Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi hạng: D

Hạng D cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây: - Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; - Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C. Điều kiện người học lái xe Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú …

Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi hạng: E

Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi hạng: E

Hạng E cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây: Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi; Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và D Điều kiện người học lái xe Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại …