Thi sát hạch tại chính trung tâm – Đưa đón học viên đi thi

Khác với nhiều cơ sở đào tạo, Trung tâm chúng tôi có sân sát hạch riêng, hiện đại trực tiếp tổ chức các kỳ thi sát hạch cho các học viên sau khi tốt nghiệp