CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI: SỬ DỤNG XE MỚI CHO ĐÀO TẠO

Trung tâm có đầy đủ hệ thống phòng học, sân tập, xe tập lái … đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tất cả đều trang bị đầy đủ các tính năng, đảm bảo các bạn sẽ thấy thoải mái, an toàn khi học thực hành tại trường. Đặc biệt tại trung tâm, sử dụng các xe đời mới sản xuất năm 2018 (Vios, Aveo, Thaco Ollin)… cho học viên tập Thực hành lái xe. Việc bạn được tập trên các xe đời mới tạo thuận lợi cho bạn trong quá trình thi sát hạch và lái xe ngoài thực tế sau này