Thời gian học linh hoạt – Thi đúng lịch, không chậm lịch thi

Thời gian đào tạo học các hạng Theo đúng chương trình tiêu chuẩn của Bộ GTVT.  Thời gian học linh hoạt theo lịch học viên. Với những học viên không có thời gian học trong giờ hành chính thì học viên được đăng ký học ngoài giờ hành chính hoặc ngày cuối tuần (Sáng – Chiều – Tối từ thứ 2 đến CN). Nhận bằng  nhanh chóng, học viên sẽ nhận được bằng sau 7 –  10 ngày sau khi thi đạt kỳ sát hạch.